Adam Lerue

Adam Lerue był rysownikiem, akwarelistą, malował obrazy olejne  i wykonywał ilustracje do książek. 

Ostatnie dni czerwca…

Cytat przepisał pan Krzysztof Kuchciak.
Wiadomości z Lublina w korespondencji Wincentego Dawida z 1 lipca 1857 roku (Gazeta Warszawska 1857 nr 188)