O Górce Dominikańskiej na rycinie Gierymskiego

W jednym z numerów „Kłosów” został zamieszczony widok miasta naszego, przedstawiający część Podwala i Górki Dominikańskiej, ze wspaniałym Kościołem św. Stanisława, należącym do zakonu OO. Dominikanów.

Lublin i okolice w atlasie z 1907 roku.

Jakiś czas temu nasza redakcja natrafiła na wspaniale zdigitalizowany “Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego”, opracowany pod redakcją  J.M. Bazewicza z 1907 roku. Poprzedza go strona ze spisem map i objaśnieniami znaków oraz mapa zbiorcza.
Pozostałe karty są ułożone według dziesięciu guberni. Tablice z mapami są bogato ilustrowane. Grafiki przedstawiają miedzy innymi ruiny zamków, pejzaże, widoki ogólne miast, postaci kobiet i mężczyzn w strojach ludowych. Atlas uzupełniony jest tekstem “Opis Królestwa Polskiego do Atlasu geograficznego Illustrowanego opracowanego pod redakcyą J. M. Bazewicza”, Warszawa 1907. Druk A. Pęczalski i K. Marszałkowski, Erywańska N° 2/4.”

Mapy sporządzono w skali 1:420000, czyli w calu angielskim 10 wiorst.

Na stronie 31 tegoż zbioru map znajduje się mapa ówczesnego powiatu lubelskiego. Poniżej przedstawiamy skany z tej strony. Prócz mapy są na niej kolorowe ryciny, przedstawiające ruiny zamku w Dąbrowicy i posiadłości Tarłów na Czechówce.

sdfvtytuł atlas

665798 - Kopia (6)

665798 - Kopia (5)

665798 - Kopia (4)

665798 - Kopia (3)

665798 - Kopia (2)

Źródło:

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, pod red. J. M. Bazewicza, Warszawa 1907, [http://polona.pl/item/5372067/5/ – dostęp luty 2014]

Jabłonka – osada zaginiona?

Przeglądając przeróżne opracowania natrafiliśmy na ślady dawnej osady, która dziś w granicach naszego miasta mogłaby się znajdować.

Kilka słów o Felinie…

Felin to folwark dawny, założony z części dóbr królewskich Tatary, które po 1795 roku nadane zostały przez carycę Katarzynę II Adamowi hr. Ożarowskiemu. Popadły one w zadłużenie. Dopiero w 1860 roku pełnomocnik Ożarowskich – Emanuel Graff długi obciążające dobra w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim spłacił. Tym samym stał się właścicielem majątku. Graff przebudował istniejący dworek i założył folwark gospodarczy. Swoje dobra nazwał Felinem od imienia swojej żony – Felicji z Chubińskich.  W 1877 roku majątek przejął ich syn Władysław, który w 1887 roku dobra Wandzie Brzozowskiej sprzedał. W 1897 roku posiadłość liczącą 328 mórg nabył Erazm Plewiński, który następnie przekazał majątek Lubelskiemu Towarzystwu Rolniczemu, w celu utworzenia szkoły rolniczej jego imienia. Kiedy Towarzystwo w 1934 roku zostało rozwiązane, majątek przejęła Izba Rolnicza. W okresie II wojny światowej Felin został oddany do użytkowania wyższemu urzędnikowi Rzeszy ppłk. Kraussowi. Po wojnie majątek został upaństwowiony i przekazany najpierw UMCS, potem Wyższej Szkole Rolniczej jako gospodarstwo doświadczalne. Fotografie poniższe, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pochodzą i majątek doświadczalny z 1944 roku przedstawiają.

PIC_2-6867 zwierzyna PIC_2-6866 felin PIC_2-6865 felin PIC_2-6864 felin PIC_2-6863 kurniki felin PIC_2-6862 - Felin majątek doświadczalny

Źródła: 

Irena Kowalczyk, Zwiedzamy Lublin. Przewodnik, Lublin 2011, s. 308.

Fotografje – Majątek doświadczalny w Felinie,sygn. 2-6862, 2-6863, 2-6864, 2-6865, 2-6866, 2-6867, [http://www.audiovis.nac.gov.pl – dostęp listopad 2013]