Dawne archiwum powstańcze – Kościół i klasztor OO. Kapucynów

Budowa lubelskiego klasztoru, czwartego budynku zakonu kapucynów w Polsce (tuż po Warszawie, Krakowie i Lwowie), miała miejsce w latach 1726-1733 z inicjatywy marszałka wielkiego litewskiego, księcia Pawła Karola Sanguszko i jego małżonki Marianny z Lubomirskich.

O porządkowaniu wileńskich akt

Naszym oczom ukazał się niepowtarzalny numer „Tygodnika Ilustrowanego”, w którym to zamieszczono zdjęcia z dawnego Archiwum Państwowego przy ul. Namiestnikowskiej (Narutowicza –przyp.).