Kronika

 

1850

Henryk Wieniawski (skrzypce) i Józef Wieniawski (fortepian) zagrali koncert w Lublinie.

1850-1854

Budowa Hotelu Angielskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 21. W latach 1850-1854 Karol i Ewa Rotkiel przebudowują dwie, jednopiętrowe kamieniczki znajdujące się na działce przy ul. Krakowskie Przedmieście 21 na dwupiętrowy hotel. W wyniku przeprowadzonych prac budynek uzyskał obecne gabaryty, elewacje, rozplanowanie, układ przestrzenny i komunikacyjny.  Wówczas pełnił on funkcję domu zajezdnego zwanego „Hotelem Angielskim”. Ponadto w parceli znajdowały się budynki murowane, kryte dachówką holenderską, tj. oficyna usytuowana wzdłuż ul. Zielonej, oficyna lewa mieszcząca kloakę i skład siana oraz oficyna prawa z przystawką.

1851

Rozpoczęto burzenie bramy i gmachów św. Ducha.

1852

Ekshumacja zwłok z cmentarza parafialnego przy farze lubelskiej i przeniesienie szczątków do zbiorowej mogiły na cmentarzu przy ul. Lipowej.

1853

Wojciech Gerson, Julian Cegliński i Jerzy Majewski odwiedzają Lublin. Podczas pobytu Gerson rysuje widoki miasta i jego okolic. Narodziny Juliusza Rudolfa Vettera. Połączenie drukarni Gutfelda z drukarnią Józefa Kossakowskiego.

Kościół kolegialny Św. Michała z polecenia General Gubernatora Marka Albertow zostaje zamknięty. Przyczyną tego stanu rzeczy było zbyt duże pochylenie się wieży kościoła. Podjęto więc decyzję o rozebraniu gmachu. Rozbiórką kierował Inżynier Feliks Bieczyński, który wydobył z pod Wielkiego Ołtarza pień dębowy, pod którym wedle tradycji Leszek Czarny miał mieć widzenie Św. Michała. Część cegieł ze zburzonego kościoła użyto na wystawienie domku ogrodnika Ponińskiego obok ogrodu miejskiego i domu N. 160 – 161.

1855

Przypadki zachorowań na cholerę, jednak nie w skali epidemii. Narodziny Marka Arnsztajna, lubelskiego lekarza. Umiera w Petersburgu Cesarz i król Mikołaj I. Monarcha ten kilkakrotnie przyjeżdżał do Lublina.

1857

Utworzenie Hotelu Bawarskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 39. Nieruchomość znajdującą się obecnie przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 zakupili Józef i Franciszka z Lubowieckich Przybylscy, którzy chcieli przystąpić do remontu budynku. Jednak uzyskali oni odmowę naprawy dachów gontowych i nakaz wymiany pokrycia na ogniotrwałe. Wówczas w nieruchomości mieścił się Hotel Bawarski, powszechnie zwany zajazdem „Pod Białym Koniem”. Z biegiem lat Przybylscy rozbudowali ów zajazd, gdyż z 1862 r. pochodzą wzmianki o nowych budynkach tj.: stajni z wozownią, kloaki i drewnianej oficynie.

Przeczytaj także:  Odkrywki z Teatru Starego

Cesarz Aleksander II z dostojną małżonką swoją w przejeździe do Uściługa odwiedził Lublin. Monarcha został uroczyście przyjęty przez ówczesnego Gubernatora Maćkiewicza w pałacu Gubernatorskim.

12 listopada założono kamień węgielny pod nowy gmach szkolny przy ulicy Namiestnikowskiej (dziś Narutowicza). Plan tego gmachu zrobił Antoni Sulimowski –  budowniczy okręgu naukowego, a wykonanie go powierzono Ankiewiczowi. Roboty wszystkie objął Braumann.

13 grudnia ks. Walenty Baranowski był konsekrowany w Katedrze Lubelskiej na Biskupa Lormitańskiego.

1858

Rozebrano Bramę Świętoduską oraz przylegający do niej budynek dawnego szpitala Św. Ducha. Sporządzenie projektu młyna parowego na Kośminku przez inż. Feliksa Bieczyńskiego i rozpoczęcie budowy zakładu wraz z osiedlem dla robotników.

1859

Rozpoczęto budowę gmachu  rządu gubernialnego w północnej pierzei pl. Litewskiego, wg. projektu Juliana Ankiewicza.

1860

Pod patronatem cesarzowej Marii otwarto Wyższą Żeńską Szkołę Rządową która kształciła ok. 100 uczennic. Narodziny Hieronima Łopacińskiego. Społeczeństwo lubelskie odkupuje dworek należący dawniej do ojca Wincentego Pola, aby przekazać go w darze dla pisarza.

 

Bibliografia:
Władysław Zieliński, Monografia Lublina T.1, Lublin 1878.
„Historia architektury i urbanistyki w Lublinie 1796 – 1905”, W: Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny, [http://teatrnn.pl/leksykon/kalendarium/wydarzenie/5123 – dostęp sierpień 2013]
„Historia Lublina 1796-1906”, W: Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny, [http://teatrnn.pl/leksykon/kalendarium/wydarzenie/852?page=3 – dostęp: sierpień 2013]

O Autorze

Piotr Celiński – student Historii UMCS, fotograf z zamiłowania. Interesuje się historią gospodarczą Lublina.

Podziel się

Zapraszam do słuchania podcastu #Lubstoria na Spotify

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Usługi programistyczne, graficzne oraz naming świadczy

Biuro REKLAMA

Do 15% zniżki dla patronów w

Najnowsza publikacja

Zobacz także:

Gwara m. Lublina

Słownik geograficzny

Almanach