Lubelskich Jezuitów kalendarze

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Lubelscy jezuici swoje kalendarze drukowali w latach 1740-1763. Do naszych czasów w Bibliotece imienia Hieronima Łopacińskiego zwanej zachowało się 12 kalendarzy drukowanych z XVIII wieku. Wydawane one były w latach 1740, 1741, 1742, 1743, 1746, 1747, 1754, 1757 (2 rodzaje), 1758, 1760, 1762. Dzieliły się na dwa zasadnicze typy: polityczno-historyczne oraz polityczne.

Ich główną różnicą była forma, w jakiej je wydawano. Kalendarze historyczno-polityczne drukowane były w większym formacie, wielkością do zeszytu zbliżonym, natomiast polityczne można do kieszonki zmieścić było.

Co do treści zawartej w kalendarzach, polityczno-historyczne były bardziej rozbudowane. Na początku znajdowała się w nich tzw. informacja o dawności świata. W tym miejscu wymieniano ile lat minęło od wydarzeń biblijnych, świat na 7 wieków dzieląc. I tak pierwszy wiek trwał od stworzenia świata do potopu (1656 lat), drugi wiek od potopu do Abrahama (427 lat), trzeci wiek od Abrahama do wyprowadzenia Żydów z Egiptu (430 lat), czwarty wiek od Exodusu do budowy Świątyni Salomona (479 lat), piąty wiek od Świątyni Salomona do Niewoli Babilońskiej (475 lat), szósty wiek od Niewoli babilońskiej do Narodzenia Jezusa (533 lata), siódmy wiek miał trwać od narodzin Jezusa aż do końca świata. Na podstawie tych szacunków wyliczono wiek świata np. w roku 1741 na 5741 lat.

W dalszej części już sam kalendarz, oprócz podziału na miesiące obejrzeć możemy: przy każdym dniu informację o tym, wspomnienie jakiego patrona jest dziś obchodzone oraz który to rok śmierci świętego, (jeśli takowy jest znany). Oprócz tego informacje o wschodach i zachodach słońca i księżyca zawarto.

Kolejna sekcja zawiera informacje o Europejskich Monarchach i Panach w kolejności następującej: papież, kardynałowie, cesarz chrześcijański, elektorowie, władcy państw europejskich, król Polski, następnie wymieniani są polscy urzędnicy świeccy i kościelni: senat biskupi, senat świecki, kasztelanowie, ministrowie, arcybiskupi, kawalerowie Orderu Orła Białego, damy z Orderem św. Krzyża. Co ciekawe informacje te są bardzo rzetelne. Jeśli tak się działo, że w państwie jakimś panuje bezkrólewie, w kalendarzu znajdziemy takową informacje wraz z wyjaśnieniem, dlaczego zaistniała sytuacja taka.

W dalszej części znajdują się Ewenta, czyli spis ważnych wydarzeń z roku poprzedniego, przeważnie od listopada do listopada. Wiadomości te w formie daty dziennej są spisane, obok której widnieje opis zdarzenia. Kalendarium to dotyczy w większości wydarzeń w Europie oraz Polsce, sporadycznie znajdziemy informacje o tym co zdarzyło się na innym kontynencie, np. Ameryce Północnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *