Stan Wojenny w redakcji Sztandaru Ludu

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Jeszcze w czasie wojennej zawieruchy wydrukowano pierwszy numer Sztandaru Ludu. Pismo to było wydawane przez Komitet Wojewódzki PPR w Lublinie, a redakcja jego urzędowała przy Krakowskim Przedmieściu 62. W stopce redakcyjnej nie podawano nazwisk kierownictwa redakcji, lecz dziś wiadomym nam jest, że posadę pierwszego redaktora naczelnego objął Andrzej Wohl, oficer LWP i przedwojenny komunista narodowości żydowskiej. Gazeta miała 2 lub 4 strony formatu A3, a druk jej odbywał w Pierwszej Drukarni Państwowej.

W czasie, gdy Wojciech Jaruzelski rządem swym stan wojenny ogłosił, redaktorem naczelnym Sztandaru był Tadeusz Kwaśniewski. zespół redakcyjny już od czasów Lipcowych strajków był podzielony. Frakcje nurtu socjalistycznego reprezentowali : Wiesława Jankowska, Tadeusz Kwaśniewski, Henryk Kwiatkowski, Jerzy Denisiuk, Anna Radczak, Józef Kuźnicki, Józef Porębski, Marian Kos, Kazimier Kasprzak, Andrzej Wawrzycki. Koło Solidarnościowe zawiązane przy Lubelskim Wydawnictwie Prasowym reprezentowali: Maria Przesmycka, Edward Dmoszyński, Teodozja Obuchowska, Paweł Chromcewicz, Leszek Wiśniewski, Marian Buczek, Małgorzata Gnot, Bronisław Kowalski, Paweł Jakubik, Grzegorz Michalec i Wojciech Krawczyk.

 Niedzielny, grudniowy poranek przywitał Tadeusza Kwaśniewskiego wezwaniem do Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tam poinformowano go o decyzjach, jakie to podjęto. Sztab propagandowy w Komitecie utworzony miał nadzorem objąć jedyną gazetę ukazującą się w regionie, gdyż druk innych tytułów z dniem tym wstrzymany został. Na mocy politycznej decyzji z nagłością zawieszono następujących dziennikarzy: Mariana Buczka, Leszka Wiśniewskiego, Marię Przesmycka, Barbarę Sobieska, Teodozję Obuchowską, i Edwarda Dmoszyńskiego. Wysłani zostali na przymusowe urlopy, do czasu gdy komisja weryfikacyjna decyzję w ich sprawie podejmie. Tak więc w redakcji zostali sami przedstawiciele nurtu socjalistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *