Niezwykła fotografia z otwarcia Szkoły Talmudycznej w Lublinie.

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W numerze 26 „Naszego Przeglądu Ilustrowanego” z 1930 roku znajduje się ciekawa fotografia z uroczystości otwarcia Szkoły Talmudycznej w Lublinie. Na balkonie Yeszybotu widać grupę cadyków i zwisającą czarno-białą chorągiew, uszytą przez (jak podaje czasopismo) 12 najpobożniejszych dziewcząt żydowskich w Polsce. Przemówienie wygłasza cadyk Izrael Friedman z Czortkowa, a obok niego stoi cadyk z Góry Kalwarii.

Nasz Przegląd Ilustrowany dodatek do Naszego przeglądu nr 26 1930

Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 24 czerwca 1930 roku. Inicjatorem budowy wyższej szkoły talmudycznej był Meir Szapiro,  pierwszy rektor uczelni.  Budynek został zaprojektowany przez Agenora Smoluchowskiego w 1924 roku.

Źrodło:

Nasz Przegląd Ilustrowany, 1930 nr 26, s. 4, [http://polona.pl/item/10174645/0/ – dostęp styczeń 2014]

Emilia Kalwińska,  Jesziwa lubelska – Jeszywas Chachmej Lublin. Powstanie i rozwój lubelskiej Jesziwy w latach 1923-1939, [http://teatrnn.pl/leksykon/node/2157/jesziwa_lubelska_%E2%80%93_jeszywas_chachmej_lublin_powstanie_i_rozw%C3%B3j_lubelskiej_jesziwy_w_latach – dostęp styczeń 2014]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *