Jabłonka – osada zaginiona?

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Przeglądając przeróżne opracowania natrafiliśmy na ślady dawnej osady, która dziś w granicach naszego miasta mogłaby się znajdować.
Jabłonka – bo taką nazwę nosiła owa osada, była wymieniana w 1414 roku w sąsiedztwie Abramowic.  W 1427 roku w księgach ziemskich lubelskich zapisano, że „Jabłonka sita intra Lublinum” (Jabłonka położona w Lublinie – przyp red.), co może śwadczyć o bliskości tej osady w stosunku do Abramowic, które w tem czasie były oddzielną wsią. Dokładniejszy zapis, zawierający lokalizację tej osady pochodzi z 1460 roku. Wtedy to Jabłonka i Abramowice zostały rozgraniczone z Dziesiątą. Jest to ostatni zapis dotyczący tej osady. Najprawdopodobniej osada została wchłonięta przez Abramowice lub Wolę Abramowicką (toż. Wólka Abramowicka), gdyż wraz z nimi należała do jednego kompleksu dóbr.
Jednakże istnienie osady o nazwie Jabłonka nie jest  do końca pewne. Jeszcze w wieku XIX nazwą Jabłonna lub Jabłonka określano dzisiejszą rzekę Czerniejówkę, biegnącą przez Abramowice i Dziesiątą. Według Długosza rzeka o tej nazwie zasilała staw pod Dziesiątą.

Źródła:
S. Kuraś, Dzieje Lubelszczyzny. T. III. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, Warszawa 1983.
S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł, Dzieje Lubelszczyzny. T. IV. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, Warszawa 1986.
J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis nunc primum e codice autographo editus, wyd. A. Przezdziecki, Kraków 1863, T. I.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wyd. Pod.red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, T. III, Warszawa 1880-1902.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *