Kościuszki 8: O Drukarni „SZTUKA” słów kilka [GALERIA]

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Na gruncie lubelskim, w ciągu dwóch lat do pierwszego rzędu zakładów graficznych wysunęła się Drukarnia „Sztuka”, mieszcząca się przy ul. Kościuszki Nr. 8.


Drukarnia ta różne przechodziła koleje losu. Przed laty, nosząc wówczas firmę „Estetycznej” mieściła się przy ul. Zielonej. Na parę lat przed wojną w okresie najświetniejszego rozwoju „Ziemi Lubelskiej” została nabyta przez ś. p. red. Śliwickiego i odtąd w ciągu długich lat działała pod firmą: Drukarnia „Ziemi Lubelskiej”. Po zgonie ś. p. red. Śliwickiego drukarnia wraz z pismem przechodzi do rąk b. posła p. Ryszarda Wojdalińskiego. Odeń w r. 1923 została nabytą przez spółkę, której udziałowcami byli: p. Irena Śliwicka, Dom Wydawniczy Franciszek Głowiński i S-ka, p. Marja Krupkowa, p. Ryszard Chmielewski, p. Stanisław Bell i p. dr. Zygmunt Kozłowski.

Odtąd drukarnia. przybrawszy firmę „Sztuka”. posuwała się naprzód drogą szybkiego rozwoju. Stałe techniczne ulepszenia, zwiększanie materjału drukarskiego. poważnie zaopatrzony magazyn papierowy, a zwłaszcza wytrawne kierownictwo techniczne doświadczonego, warszawskiego drukarza p. Ryszarda Chmielewskiego – jednały Drukarni „Sztuka” coraz to liczniejszą klientelę zarówno z Lublina jak i z po za jego granic.

Dość wspomnieć, iż Drukarnia „Sztuka” po za obsługiwaniem licznej klienteli ze sfer bankowych, handlowych, przemysłowych i społecznych stale drukowała następujące czasopisma: „Przegląd Lubelsko-Kresowy”, „Express Lubelski”. „Reflektor”, „Sztandar Ludowy”, „Jedność Ludową”, „Kwartalnik rolniczy” (Warszawa), „Na Straży (Kowel).
W około roku 1925 do Drukarni „Sztuka” coraz powszechniej również skierowywały się roboty książkowe oraz wydawnictwa wykwintne, jak ozdobne jednodniówki, katalogi. sprawozdania, cenniki i t. p. Ciekawem wydaniem są także plakaty, które zamieszczono w niniejszym artykule. Te pochodzą akurat z lat 30.

Obok załączono także zdjęcia fotograficzne ukazujące parę fragmentów z Drukarni „Sztuka”, które wykonał znany w okresie międzywojennym fotografik Ludwik Hartwig.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że miejsce, w którem mieściła się Drukarnia „Sztuka” nie jest dla naszej redakcji obojętne. W latach 1919 – 1922 w kamienicy pod nr 8 mieściło się Biuro „Reklama”, które wydawało „Rynek Lubelsko-Wołyński” – protoplastę naszego magazynu.

Bibliografia:

Jedna z lubelskich placówek przemysłu graficznego , „Przegląd Lubelsko-Kresowy”, 1925 nr 8.
Plakaty, [http://polona.pl/item/7968876/0/, http://polona.pl/item/14195145/0/ – dostęp kwiecień 2014]

Nowości wydawnicze na Ridero.eu

gwara miasta lublina, gwara lubelska
Rozwój urbanistyczny Lublina w okresie międzywojennym, e-book, książka elektroniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *