Wiec w Zemborzycach i jego tło polityczne.

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Jak donosiła w swoim czasie „Ziemia Lubelska” 17 maja 1925 roku odbył się wiec w Zemborzycach, na którym zebrała się tamtejsza ludność.  Przy udziale około 1000 osób przemawiał poseł Pawłowski.

Na wiecu poruszono temat organizacji Związku Chłopskiego, wyborów do Gmin wiejskich, w Sejmie i rządzie. Po skończonych przemówieniach działaczy uchwalono rezolucje, gdzie w pierwszym punkcie wyrażono hołd i cześć „Twórcy odrodzonej Polski” Józefowi Piłsudskiemu. Ponadto stwierdzono, że wobec zakusów Niemiec na całość granic Polski, lud Matki naszej do ostatniej krwi bronić będzie. Żądano także złożenia kierownictwa armii w ręce jej twórcy, czyli Józefa Piłsudskiego. Domagano się szybkiego przeprowadzenia reformy rolnej, a także równego dla wszystkich prawa wyborczego przy wyborach do samorządu. Wyrażono też swą pogardę posłom z PSL-Piast za jak to określono „zdradę spraw ludu”. Jednocześnie złożono podziękowania posłom Związku Chłopskiego za dzielną obronę praw i zażądano połączenia się klubów Związku Chłopskiego i PSL-Wyzwolenia.

Polska w tym okresie czuła zagrożenie ze strony Niemiec poprzez niedawno zakończone zatargi o ziemie zachodnie (plebiscyty). Toteż wobec tego w 1921 roku zawarto układ sojuszniczy z Francją, który wszedł rok później w życie. Jednakże największym wówczas konfliktem była tzw. wojna celna w 1924 roku. Niemcy podreperowawszy swój budżet przez wprowadzenie w życie planu Dawsa, potrzebowały nowych rynków zbytu. Pierwsze zatargi miały miejsce rzecz jasna na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Kolejną ważną kwestją była reforma rolna. Rządy ówczesne nie mogły sobie z nią poradzić od odzyskania niepodległości. Konstytucja marcowa z 1921 roku uznawała wszelką własność prywatną, a wywłaszczenie uznawała jedynie za odszkodowanie. Tak więc po tym pojawiały się przeróżne koncepcje, w których główne role odegrały stronnictwa PSL. Ten temat był jedną z główniejszych przyczyn jeszcze większego podziału pomiędzy PSL-Piast i PSL-Wyzwolenie, a także wewnątrz tych partii.

Bibljografja:

Ziemia Lubelska, 1925 nr  132, [http://polona.pl/item/17541480/4/]

Cz. Brzoza, Wielka Historia Polski, T. 9: Polska w czasach Niepodległości i Drugiej Wojny Światowej, Kraków 2003.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *