O Żabiej Wólce

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Tak na początku wieku XX nazywano wieś Wrotków położoną nieopodal Lublina (Tygodnik Ilustrowany, 1908 nr 20). W czasach dawniejszych Wrotków był wsią królewską. W 1349 roku wieś była lokowana na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego i prawdopodobnie od tego czasu rządził tymi terenami wójt. W źródłach wójt wrotkowski występuje dopiero w 1469 roku. W 1497 roku część dochodów z Wrotkowa pobierali mansjonarze z zamku lubelskiego.  W XV – XVII wieku Wrotków pełnił bardzo ważną funkcję. To właśnie z tej wsi ciągnięty był wodociąg, zasilający miasto. Dowodem na jego istnienie jest umowa z 1506 roku zawarta pomiędzy radą miejską a rurmistrzem Janem i jego czeladnikiem Cziriską z Nowego Sącza w sprawie budowy wodociągu, gdzie mieszczanie prócz innych prac, zobowiązali się do wykonania ujęcia wody na Wrotkowie. W Lublinie znalazły zastosowanie dwa równoległe systemy doprowadzenia wody z Wrotkowa. Pierwszy system ciągnął się od zapory na Bystrzycy, natomiast drugi prowadzony był z ujęcia w okolicy Stawu Wrotkowskiego.
W latach 1786, 1787 i 1801 miejscowość figurowała jako wieś.  Po powstaniu listopadowym skonfiskowane dobra skarbu narodowego zaczęto nadawać generałom i dygnitarzom carskim zasłużonym przy tłumieniu powstania. W 1842 roku wieś weszła w skład utworzonego majoratu Lublin, nadanego przez cara gen. Teodorowi Rüdigerowi. Dopiero w 1890 roku miasto wykupiło część gruntu majoratu lubelskiego. Wieś przyłączono do Lublina 6 października 1954 roku.
Przy tej okazji należy też wspomnieć o tym, że w XIV wieku na północ od Wrotkowa istniała wieś królewska – Sulisławice, wzmiankowana w 1383 roku. Wiadomo też, że w XV wieku Sulisławice wraz z Zemborzycami były dzierżawione przez Jana, syna Piotra Konińskiego z Witowic. Z Wrotkowem sąsiadowała także królewska osada młyńska – Chłopie, wzmiankowana w 1409 roku. W XVI wieku, między Wrotkowem a Zemborzycami istniała jeszcze jedna osada o nazwie Rawszyce. Należała ona po części do króla oraz do szlachty. Osady te w XVI wieku zostały wchłonięte przez Wrotków.
CP-49_Kol_VI_Sek_X_Lublin

Bibliografia:
I. Kowalczyk, Zwiedzamy Lublin. Przewodnik, Lublin 2011.
S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł, Dzieje Lubelszczyzny. T. IV. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, Warszawa 1986.
T. Radzik, A. Witusik, Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.
Fragment mapy z 1850 r.[11764070 @ Mapa Kwatermistrzostwa 1:126 000 http://igrek.amzp.pl/11764070 – dostęp wrzesień 2014]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *