Szkic terenowy Oskara Kolberga z Głuska – strój ludowy męski

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W ostatnim czasie odnaleźliśmy namacalny dowód, że znany w całej Polsce etnograf przebywał w jednej z naszych dzielnic – Głusku.

0278

W suplemencie do tomów 16 i 17 wielkiego, ogólnopolskiego opracowania pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, umieszczono oryginalny skan szkicu terenowego, w którym dokładnie opisane zostały elementy ornamentowane stroju męskiego z Głuska.  Elementy ornamentowane były koloru niebieskiego i czerwonego, natomiast cały strój – ciemnobrązowy.

W późniejszym nieco okresie wykonano zdjęcie z okolic Lublina, na którym widać ogromne podobieństwa ze szkicem wykonanym przez Oskara Kolberga na niebieskim papierze.

0281

 

Źródło:

Oskar Kolberg, Lubelskie: Suplement do tomów 16 i 17, pod red. Agaty Skrukwy, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 1998, sygn. II 720.950 A; [http://polona.pl/item/14274652/8/ – dostęp wrzesień 2014].

Nowości wydawnicze na Ridero.eu

gwara miasta lublina, gwara lubelska
Rozwój urbanistyczny Lublina w okresie międzywojennym, e-book, książka elektroniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *