Echa uroczystości przed siedzibą Szkoły Podstawowej nr 31 – Powstanie Koła Miłośników Lotnictwa

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Dnia 20 października br.  przed siedzibą Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich odsłonięto tablicę pamiątkową założycieli Aeroklubu Lubelskiego. Toteż uznaliśmy za nasz obowiązek, by przybliżyć państwu jego początki.

Gdy rok 1918 okazał się rokiem pomyślnym dla naszej Ojczyzny, 5 listopada w hangarach etapowego parku lotniczego w Lublinie (w okolicach ul. Krochmalnej) zjawił się ppor. Wiktor Ryl. Przejął on wówczas, w imieniu polskich władz wojskowych, zabudowania i sprzęt lotniczy oddziału austriackiego. Tym samym Polacy zdobyli pięć samolotów typu Fornier Lloyd, składy benzyny, smarów, części zamiennych, itp.

Tuż po zakończeniu wojny Lublin znalazł się organizacyjnie w I Grupie Lotniczej w Warszawie, jako Lubelski Okręg Generalny razem z Warszawskim, Kieleckim i Łódzkim. Tym sposobem w naszym mieście poczęło tworzyć się lotnictwo wojskowe. Dnia 12 grudnia 1922 roku na walnym zgromadzeniu Aeroklubu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, podjęto uchwałę o powołaniu Ligi Obrony Powietrznej. Ciekawą informacją jest to, że nazwę tej organizacji zaproponował lubelski pisarz – Andrzej Strug. Jednakże ostatecznie była to Liga Obrony Powietrznej Państwa (LOPP).

Po uchwaleniu statutu w maju 1923 roku, praktycznie od razu zaczęły organizować się komitety wojewódzkie.  Pierwsze powstały w Warszawie, Toruniu, Poznaniu oraz w Lublinie. Kiedy tylko w naszym mieście rozeszła się wieść o powstaniu tejże organizacji, spotkało się to z wielkim zainteresowaniem lokalnych władz państwowych, samorządowych,  wojskowych i kościelnych oraz ogółu społeczeństwa.

Statut LOPP podkreślał, że naczelnym jej zamysłem jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju lotnictwa polskiego poprzez wszelkie formy aktywności.

Na kanwie tych działań w listopadzie 1923 roku w lubelskiej prasie pojawiło się doniesienie o powstaniu Koła Miłośników Lotnictwa przy Szkole Lubelskiej. Początkowo zajmowało się ono budową modeli latawców oraz doświadczeniami. Liczyło kilkudziesięciu członków nad którymi czuwał instruktor-lotnik z fabryki Plage-Laśkiewicz.

Źródło:

M. Gajewski, Lubelski Klub Lotniczy. Aeroklub Lubelski w okresie II Rzeczpospolitej, Lublin 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *