O atmosferze w rosyjskiej szkole pisze Roman Ślaski: Gimnazjum Lubelskie i jego uczniowie od 1900 do 1905 roku.

W 1925 roku na łamach „Głosu Lubelskiego” ukazał się artykuł Romana Ślaskiego (prezydenta miasta w roku 1939 – przyp. red.), w którym wspomina naukę w Gimnazjum Lubelskim w czasie okupacji rosyjskiej. Porusza on nieznane dotąd szerszej publiczności fakty nt. atmosfery, jaka wówczas panowała wśród młodzieży: Czem była szkoła rosyjska dla nas? Uczyliśmy się pod przymusem, a na wychowawców patrzyliśmy, jak na zwykłych policjantów, którzy szpiegują każdy nasz krok. Nie było … Czytaj dalej O atmosferze w rosyjskiej szkole pisze Roman Ślaski: Gimnazjum Lubelskie i jego uczniowie od 1900 do 1905 roku.