W zbiorach Biblioteki Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie natrafiliśmy na niezwykłą kolekcję portretów lubelskich Żydów. Prawdopodobnie zdjęcia wykonano przy ul. Lubartowskiej oraz na nieistniejącej już dzisiaj dzielnicy Podzamcze. Zdjęcia zostały wykonane późną wiosną 1939 roku.
FOT_2296_II_0001 FOT_2296_II_0002 FOT_2296_II_0003 FOT_2296_II_0004 FOT_2296_II_0005Źródło:

[Lublin. Żydzi lubelscy], [http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=618&from=latest – dostęp grudzień 2014]

Tomasz Brzuszkiewicz

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer

Podziel się