Lublin A.D 1957

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Miasto nasze przez wieki ulegało wielu przemianom. Doświadczenie II wojny światowej odcisnęło na Lublinie niemałe piętno, które widać na wielu fotografiach z tego okresu. Kiedy nastał pokój w 1945 roku, mieszkańcy miasta z pomocą formującej się władzy ludowej, od razu rozpoczęli starania o przywrócenie Koziemu Grodowi należytego wyglądu.

Fotografie, jakie dostaliśmy za pośrednictwem skrzynki elektronicznej od p. Lecha Białka, pokazują Lublin z 1957 roku – trzy lata po słynnym X-leciu PRLu, które możemy uznać za datę końca prac nad remontem i odbudową Starego Miasta i terenów pod Zamkiem Lubelskim. Na pierwszym z nich widzimy odrestaurowaną Katedrę Lubelską i fragment Wieży Trynitarskiej – ostrzelanej podczas II wojny światowej. Ciekawostką jest wysunięty na plan pierwszy przystanek autobusowy, którego dziś próżno jest szukać w tym miejscu.

4a
fot. Lech Białek

 

Kolejne zdjęcie przedstawia ul. Krakowskie Przedmieście. W tym miejscu dzisiaj mamy koniec deptaka, który wykonano w połowie lat 90. Nie sposób jest na tym zdjęciu nie zauważyć linii trolejbusowej, którą uruchomiono 21 lipca 1953 roku. Trasa pierwszej z nich (nr 15) biegła właśnie przez Krakowskie Przedmieście.

6a
fot. Lech Białek

 

Przechodząc pod Bramą Grodzką widzimy most. W tym miejscu była ul. Zamkowa. Do dzisiaj pod tym adresem mieści się Muzeum Lubelskie na Zamku.

Lech Białek, 1957
fot. Lech Białek

 

Następna fotografia pokazuje Zamek Lubelski wraz z gotowym już Placem Zamkowym, który wówczas nosił miano Placu Zebrań Ludowych. Przed wojną w miejscu tego placu biegła największa ulica żydowskiego Lublina – ul. Szeroka.

001
fot. Lech Białek

 

Ostatnia przedstawia widok na Zamek Lubelski z Placu po Farze. Na tym placu znajdował się kościół św. Michała, który od XIII w. spełniał rolę „katedry”, aż do 1805 roku, kiedy z diecezji chełmskiej wydzielono diecezję lubelską. Postanowiono tym samym, że rolę katedry będzie spełniał zaborczy skład zboża w kościele nieopodal murów miejskich. Po restauracji w 1826 roku  ordynariusz lubelski Józef Dzięcielewski przeniósł stolicę biskupią z Krasnegostawu do Lublina. Tym samym fara św. Michała straciła na znaczeniu i w latach 1853 – 1855 została rozebrana.

002
fot. Lech Białek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *