Krakowskie Przedmieście 37

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Nieopodal pl. Litewskiego stoi niepozorny, narożny budynek. Wzniósł go architekt gubernialny Włodzimierz Sołowiew w latach 1912 – 14 w duchu empiru petersburskiego Od początku swojego istnienia miał być przeznaczony na cele bankowe. Najpierw mieścił się tutaj zaborczy Bank Państwa Rosji. W okresie międzywojennym w jego wnętrzach siedzibę znalazł Bank Polski (otwarty 3 maja 1924 roku). Później zagościł tam Narodowy Bank Polski. W ostatnim czasie miejsce to zajął Kredyt Bank, a obecnie mieści się tam Bank Zachodni WBK S.A.

POCZ_U_5301
Krakowskie Przedmieście 37. Pocztówka z 1916 roku. Źródło: http://bc.wbp.lublin.pl

00446
Otwarcie Banku Polskiego, 3 maja 1924 r. Źródło: „Tygodnik Ilustrowany”, 1924 nr 22 [www.polona.pl]
Przed powstaniem owego budynku, miejsce to zajmowały budynki Komisji Obwodu Lubelskiego, w skład których wchodziły: komora celna (organ administracji państwowej dokonujący kontroli celnej), wagarnia (kliknij: fotografia) i skład. Zabudowania te były wzniesione w latach 1826 – 1829, w stylu neogotyckim. Ich architektem był Jan Stomph – naczelny inżynier Dyrekcji Dróg i Mostów, który decyzją naczelnika Józefa Zajączka miał sprawować nadzór nad wszystkimi pracami restauracyjnym i budowlanymi w naszym mieście.  W połowie XIX wieku znajdowało się tam archiwum naczelnika powiatu.

Źródło:

Komora celna, fot. T. M. Dagajew, ok. 1900 roku, [http://www.muzeumlubelskie.pl/ – dostęp lipiec 2015]

Krakowskie Przedmieście 37 (dawny Bank Państwowy Rosji), [http://www.lublin.eu – dostęp lipiec 2015]

Jerzy Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998 [http://bc.wbp.lublin.pl – dostęp lipiec 2015]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *