Wstęp do historii ulicy Zielonej

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Ulica Zielona miała w przeszłości wiele nazw. Była częścią ważniejszej arterii komunikacyjnej biegnącej przez żydowskie miasteczko – Wieniawę.

Przed laty nazywano ją Szpitalną. Od XVI wieku nosiła nazwę Kowalskiej, gdyż właśnie w jej okolicach osiedliło się najwięcej kowali. W miejscu dzisiejszego kościoła św. Jozafata, mieścił się wówczas tzw. Zielony Rynek. Był to targ warzywny. Kiedy zakończył działalność – w 1790 roku na jego miejscu wzniesiono cerkiew prawosławną (została ona ufundowana na mocy specjalnego przywileju Stanisława Augusta). Wraz z zakończeniem egzystencji Zielonego Rynku, ulica uzyskała miano Zielonej.

Ciekawostką jest, że na terenie nieruchomości nr 5 w końcu XVIII wieku znajdował się ogród Targowskich, będący miejscem rozrywki dla lublinian. Były tutaj ustawione ławki i werandy. Można było również spróbować swoich sił na strzelnicy oraz kręgielni albo uraczyć podniebienie w pobliskiej winiarni.

Droga ta była częścią ważnego szlaku komunikacyjnego prowadzącego z Lublina do Warszawy, który przebiegał ulicami: Radziwiłłowską, Czechowską ku Wieniawie, doliną Czechówki do dzisiejszej al. Warszawskiej. O dużej roli tej ulicy, może świadczyć fakt, iż zwrócone są ku niej frontony ważnych budowli magnackich – Potockich, Czartoryskich i Lubomirskich.

Źródło:

I. Kowalczyk, Zwiedzamy Lublin. Przewodnik, Lublin 2011.

H. Gawarecki, Cz. Gawdzik, Ulicami Lublina, Lublin 1976.

Przewodnik po Lublinie, wyd. PTTK,  Lublin 1959.

 

Nowości wydawnicze na Ridero.eu

gwara miasta lublina, gwara lubelska
Rozwój urbanistyczny Lublina w okresie międzywojennym, e-book, książka elektroniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *