Z historii odkrycia fresków w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Ściany kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej przy obecnej ulicy Narutowicza były ozdobione malowidłami. Donosiła już o tym  Ziemia Lubelska w 1918 roku, jeszcze w czasie trwania zaborów. W 2011 roku podczas remontu świątyni, malowidła z motywem roślinnym odkryto na przykład przy chórze świątyni. Informowały o tym współczesne media. Chociażby Kurier Lubelski.

Dawny kościół Panien Wizytek został wzniesiony w latach 1412 – 1426 jako wotum dziękczynne Władysława Jagiełły za zwycięską bitwę pod Grunwaldem w 1410 roku. Najprawdopodobniej malowidła naścienne zostały wykonane kosztem króla zwycięzcy, względnie jego syna Kazimierza Jagiellończyka. W XVI w. zostały one zniszczone w czasie dawania sklepienia. Pozostały tylko ślady wystające na ścianach ponad sklepieniem.

kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej
Kościół WNMP Zwycięskiej, 1939, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Freski te w 1918 roku zwróciły uwagę kół malarskich, które uznały ich wartość artystyczną i historyczną. Niestety na te czasy, świątynia wymagała gruntownego remontu. Przeciekał dach.

Kościołem przy ulicy Narutowicza zainteresował się sam generał-gubernator Liposcak, który sam nawiedził go 16 lipca 1918 roku w towarzystwie dr Bubeniczka. Informacje co do przeszłości świątyni i wartości malowideł udzielali mu obecni artyści malarze: L. Winterowski i J. Świeży, którzy też zwrócili uwagę na opłakany stan dachu.  Generał-gubernator przychylnie potraktował obie sprawy i ze swej strony przyrzekł najgorętsze poparcie dla projektu zachowania w odpowiednim stanie malowideł, oraz postanowił przy pomocy instytucji wojskowych ułatwić i przyśpieszyć odnowę dachu kościelnego. W tej drugiej sprawie zostały już wydane polecenia, lecz jak wiadomo zapewne nie zostały w pełni wykonane.

Źródło:

„Ziemia Lubelska”, 1918 nr 395, [http://bc.wbp.lublin.pl – dostęp maj 2017]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *