Budowa Zalewu Zemborzyckiego

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Zalew Zemborzycki jak nie trudno się domyśleć, zwłaszcza rdzennym mieszkańcom miasta, swoją nazwę zawdzięcza dawniejszej wsi, a obecnej dzielnicy Lublina.

W 1956 roku na powojennej Alma Mater – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej pracownik naukowy Katedry Systematyki i Geografii Roślin Kazimierz Bryński, wymyślił rekreacyjne jeziorko koło Lublina. Do prac przystąpiono kilka lat później, co jakiś czas je wstrzymując. Ostatecznie wznowienie budowy nastąpiło w 1972 roku i już po 2 latach można było się cieszyć nowym terenem do spędzania wolnego czasu. Obiekt przekazano do użytkowania 16 lipca 1974 roku. Datę upamiętniono na granitowej kolumnie na skraju grobli przed ośrodkiem „Marina”.

Istotną rolę w budowie od samego początku odegrały prace społeczne. Na początku udzielali się uczniowie szkoły zawodowej LFMR, pracownicy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Surówców Wtórnych oraz Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego, młodzież z Zakładu Doskonalenia Zawodowego, pracownicy GRACJI, pracownicy Okręgu Lasów Państwowych, FSC, LSS, WZGS, a nawet młynarze.

Przy pracach nad zbiornikiem ochoczo udzielali się też studenci Akademii Medycznej i młodzież szkolna. Jeden z numerów Kuriera Lubelskiego z 1974 roku opisuje jak to chłopcy i dziewczęta równali teren wokół zbiornika. Nad Zalewem udzielali się żacy II roku Pielęgniarstwa, I i II roku Farmacji, i II i IV roku Wydziału Lekarskiego. W pracach towarzyszyli również naukowcy Akademii Medycznej z kolegium rektorskim na czele. Razem ok. 600 osób.

Mężczyźni zajmowali się usuwaniem zbędnych gałęzi i korzeni. Jednak nie wszystkie korzenie nadawały się do spalenia i część z nich trzeba było wywozić. Z pomocą przyszli wożacy z Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług: Franciszek Niedziałek (mój dziadek), Stanisław Wiertel, Stefan Gąbka, Stanisław Kaczmara, Antoni Hofman i Jan Marczak. Zrobili w sumie kilka kursów z do pełna wypełnionymi platformami.

Powierzchnia Zalewu Zemborzyckiego wynosi ok. 230 ha, głębokość od 2,5 do 4 metrów.

Bibliografia:

Pracowita niedziela 1974 roku [https://ryneklubelski.pl/2017/03/pracowita-niedziela-w-1974-roku/ – dostęp kwiecień 2018]

Człowiek, który wymyślił jezioro koło Lublina [http://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/czlowiek-ktory-wymyslil-jezioro-kolo-lublina-kim-byl-kazimierz-brynski,n,140719936.html – dostęp kwiecień 2018]

Kurier Lubelski, 1972 nr 115, [http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=78693&from=&dirids=1&ver_id=&lp=42&QI= – dostęp kwieceń 2018]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *