Kultura Lublina doby 25-lecia

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W 1969 roku minęło 25 lat od zakończenia działań wojennych. W tym czasie Lublin stał się ważnym ośrodkiem kultury.

W tym czasie powstały w naszym mieście 3 teatry i filharmonie, wiele domów kultury, w tym Wojewódzki Dom Kultury oraz Miejski Dom Kultury. Wokół nich działało ponad 100 amatorskich zespołów artystycznych, skupiających ok. 2 tys. osób. Istniało ok. 140 przyszkolnych zespołów i kółek zainteresowań. Skupiały one ok. 5 tys. młodzieży. No i oczywiście 7 zespołów studenckich.

Teatr Dramatyczny im. Juliusza Osterwy w tym okresie wystawił 238 premier. W każdym sezonie wystawiał 8 – 10 przedstawień. Skupiły one prawie 4 mln publiczność. W latach 1960 – 1968 Operetka Lubelska zrealizowała 2338 przedstawień, wystawiając od 1947 roku 65 premier.

W 14 lat Teatr Lalki i Aktora wystawił 62 premiery z 4300 przedstawieniami, które obejrzało ponad 800 tys. dzieci, w tym połowa na terenie województwa lubelskiego.

Filharmonia Lubelska im H. Wieniawskiego przechodziła w tym czasie różne koleje losu. Najpierw była zespołem kameralnym i Miejską Orkiestrą Symfoniczną, a następnie urosła do rangi filharmonii państwowej. Zorganizowała kilka tysięcy koncertów i wieleset audycji upowszechniających muzykę. Rocznie Filharmonia organizowała średnio ok. 120 koncertów.

Rozwinęły się też instytucje upowszechniające słowo drukowane. Powstało 15 księgarni „Domu Książki”. Utworzono 27 filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Powstało też 95 bibliotek przyszkolnych, a także biblioteki przyzakładowe i związkowe. Tutaj mam prośbę do czytelników o kontakt i informację, jakie zakłady przemysłowe w Lublinie posiadały swoje biblioteki.

Skok do góry osiągnęła też prasa, radio oraz wydawnictwa książkowe. W 1964 roku oddano do użytku nowy gmach Rozgłośni Polskiego Radia. Oczywiście wzrosły nakłady „Sztandaru Ludu”, „Kuriera Lubelskiego”, „Kameny”. Wzrosła też liczba wydawanych tytułów przez Lubelską Spółdzielnię Wydawniczą oraz Wydawnictwo Lubelskie.

W 1945 roku Muzeum Okręgowe w Lublinie posiadało tylko 2 działy. Po 25 latach ich liczba wzrosła do 5. W latach 60. powołano Muzeum Historyczne (1965), które zlokalizowano w Bramie Krakowskiej oraz Muzeum im. Józefa Czechowicza, które otwarto 9 września 1968 roku. Co ciekawe w organizacji znajdowało się wówczas Muzeum Budownictwa Ludowego, które miało być zlokalizowane na Podzamczu.

Lublin stał się miejscem imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. trzeba tutaj wymienić Studencką Wiosnę Teatralną, Festiwal Filmów Rolniczych i Mały Festiwal Kabaretów.

Źródło:

Kalendarz Lubelski na rok 1970, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *