Budowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica [FOTO]

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Budowa obecnego gmachu liceum Staszica (wówczas było to Gimnazjum), łączy się z osobą dyrektora Tadeusza Moniewskiego, który swój urząd objął w 1930 roku. To za jego kadencji udało się ukończyć nowy gmach.

Gimnazjum mieściło się najpierw przy ulicy Bernardyńskiej, następnie przy ulicy Żmigród. W roku 1918 szkoła została przeniesiona na Narutowicza 12.

W 1931 roku powołano Komitet Budowy, w składzie którego znaleźli się: dyrektor Tadeusz Moniewski, inż. Kazimierz Milewski, prezydent Józef Piechota, major Michał Lorenc, prof. Piotr Krechowicz, inż. Bohdan Kelles-Krauze (kierownik budowy), p. Aleksander Wieliczko.

Na posiedzeniach komitetu zastanawiano się nad projektami wykonawczymi, projektami kanalizacji, wentylacji i oczywiście kosztami. To Komitet też typował firmy do wykonania kolejnych etapów robót. Projekt gmachu został opracowany przez p. L. Szymańskiego, radcę Ministerstwa Robót Publicznych.

Przed budową. Zbiory: Joanna Mazur
Zakładanie fundamentów. Zbiory: Joanna Mazur

Budowę gmachu w stanie surowym powierzył Komitet firmie „Przedsiębiorstwo techniczno – budowlane — Białobrzeski i Hildt” z Warszawy. Firma wkroczyła na teren budowy we wrześniu 1931 roku. W październiku tegoż roku wmurowano kamień węgielny w prawym skrzydle gmachu, o takiej oto treści:

W wojewódzkiem mieście Lublinie dnia 11 października roku tysiąc dziewięćset trzydziestego pierwszego po Narodzeniu Chrystusa, trzynastego po odrodzeniu wolnej, niezależnej Polski, kiedy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej był Profesor Ignacy Mościcki, Pierwszym Marszałkiem Polski Józef Piłsudski, Prezesem Rady Ministrów
Aleksander Prystor, Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Janusz Jędrzejewicz, wojewodą lubelskim Bolesław Świdziński, Biskupem lubelskim Ksiądz Marian Fulman, Zastępcą Kuratora Okręgu Szkolnego Lubelskiego Dr. Jan Barchan, Dowódcą Okręgu Korpusu Generał Jerzy Dobrodzicki, Starostą grodzkim Jan Łabudzki, Prezydentem miasta komisarz Józef Piechota, Wizytatorem
gimnazjum Feliks Wojciechowski – odbyło się w obecności Władz Rządowych, Szkolnych, Przedstawicieli Społeczeństwa i Młodzieży uroczyste wmurowanie w tem miejscu kamienia węgielnego pod gmach
Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Stanisława Staszica, budowanego według projektu architekta Ludwika Szymańskiego, radcy ministerialnego. Komitet budowy stanowili: Przewodniczący: Dyrektor Państwowego Gimnazjum im. St Staszica Tadeusz Moniewski, Przedstawiciel Rady – edagogicznej gimnazjum profesor Piotr Krechowicz, Przedstawiciel miasta Komisarz Jozef Piechota, Przedstawiciel Koła Rodziców major Michał Lorenc, Przedstawiciel
Dyrekcji Robót Publicznych inżynier Kazimierz Milewski, Kierownik techniczny budowy inżynier Bohdan Kelles Krauze. Budowę rozpoczęła firma Białobrzeski-Hildt z Warszawy. Akt pisał dr. Stefan Wojciechowski. Podpisy — Bolesław Jerzy Świdziński, Wojewoda lubelski, ks. M. Fulman, Biskup lubelski, Dr. J. Barchan, zastępca Kuratora Okr. Szk Lub., Jerzy Dobrodzieki, gen. bryg., ks. Adolf Jełowicki, Ep S. Lub. Józef Piechota, Kierownik Zarządu Miejskiego m. Lublina, Jan Łabudzki, Starosta lubelski, Tadeusz Moniewski, przewodniczący Komitetu Budowy, Piotr Krechowicz, inź. K. Milewski, Naj. Michał Lorenc, lnż. Bohdan Krauze, kierownik budowy, Stanisław Komar, okręg, wizytator szkół, Stanisław Izdebski, okręg, wizyt, szkół, J. Komornicka, dr Feliks Araszkiewicz, Okręgowy wizytator szkół, Teodor Markiewicz, Naczelnik Wydziału kuratorjum O. 5. L., dr. Ludwik Zengteller, St. Miernowski, B Łuszcz, dr. Stefan Wojciechowski, X. dr. Cz. Nowicki, Janina Marcinkowska, Józef
Ostrowski, Wł. Żytyński, C. Zalewski, S. Zmarz F. Czekay, Kaz. Trzeciak, Wacław Nawrot, lnż. Eugeniusz Lenkiewicz, P. Podobiński, M. Urych, R. Obniski, kpt Schmidt, R Gabryszewski, Kazimierz Gwardak, Marja Żurakowska, Aleksander Szczerba, St. Z. Bartosiewicz, Michał Śląski, Romuald Staszewski.

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *