Kamień węgielny pod Zakłady Lilpop, Rau i Loewenstein [FOTO]

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Ach, co by to było gdyby nie II wojna światowa. 27 września 1938 roku rozpoczęto budowę fabryki Warszawskiej spółki „Zakłady Lilpop, Rau i Loewenstein”. Wmurowano wówczas jej kamień węgielny. Według planów miała tam rozpocząć się produkcja silników, mostów napędowych przednich i tylnych, układów kierowniczych, a także sprzęgieł i skrzyni przekładniowych.

Kilometr od przedmieścia Lublina, zwanego Tatary, gdzie jeszcze przed tygodniami ziemia świeciła wręcz ugorami i nieużytkami, rozpoczęto budowę hal fabrycznych.

Na uroczystość poświęcenia fundamentów i założenia kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki samochodów, budowanej w Lublinie przez zakłady Lilpopa zjechało wielu gości przywiezionych bądź samochodami, bądź też specjalnym pociągiem, który przybył na pierwszą całkowicie wykończoną inwestycję fabryki – bocznicę kolejową.

Udział w uroczystości wzięli przewodniczący Międzyministerialnej Komisji dla Spraw Motoryzacji Kraju – p. wiceminister inż. J. Piasecki, przedstawiciel Min. Spraw Wojskowych – gen. Smorawiński, wojewoda lubelski de Tramecourt, prezydent Lublina – p. Liszkowski, delegat General Motors Corp. – dyr. Eybye, dyrektor dep. drogowego min. Komunikacji – inż. E. Nowakiewicz, nacz. ruchu kołowego min. Kom. – inż. Budzyński, radca inż. Podhorodeński, przedstawiciele min. Przemysłu i Handlu, przedstawiciele Broni Pancernych, organizacji przemysłu metalowego i samochodowego, Izby Przemysłowo – Handlowej, kupiectwa samochodowego, przedstawiciele prasy stołecznej i miejscowej, wreszcie władze zakładów Lilpopa w osobach prezesa Rady nadzorczej A. Rotwanda, v.-prezesa min. Cz. Klarnera, dyr. Rytla i dyr. Zaporskiego.

Przyjazd gości z Warszawy, nowa bocznica kolejowa.

Po przybyciu specjalnego pociągu z Warszawy, który wjechał na fabryczną bocznicę kolejową, przybyłych gości powitał przemówieniem prezes A. Rotwand, podkreślając wielki wysiłek Zakładów Lilpopa w kierunku ugruntowania głębszych fundamentów pod motoryzację kraju. 

Obszar terenów fabrycznych miał wynosić 36 ha.

Podpisanie aktu erekcyjnego

Poświęcenia fundamentów i aktu erekcyjnego dokonał ks. kanonik E. Nowosielski. Następnie rozpoczęły się przemówienia oficjeli. Uroczystość zakończyła się obiadem w Resursie Kupieckiej w Lublinie.

Niestety wybuch II wojny światowej pokrzyżował plany i budowa fabryki musiała zostać przerwana.

Źródło:

Zdjęcie tytułowe – Ogólny widok na miejsce budowy.

Auto: organ Automobilklubu Polski oraz Klubów Afiliowanych: organe officiel de l’AutomobilKlub Polski et des clubs affiliés 1938 październik R.17 Nr 10, [https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/414447/edition/326874/content?ref=struct – dostęp styczeń 2021]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *