70-te urodziny Józefa Stalina

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

„Serca milionów ludzi pracy na całym świecie przepełnione są gorącą miłością do Ciebie Wielki Stalinie” – tak rozpoczynał się numer Sztandaru Ludu z 1949 roku. Był to rok okrągłych – 70. urodzin Wodza. Podczas 70-rocznicy urodzin Towarzysza Stalina w ramach Dnia Pracy Stalinowskiej, Lubelska klasa robotnicza chwaliła się wypełnionymi zobowiązaniami:

ZAMIAST 165% — 182% WYKONAŁ „ETERNIT”. Pracownicy Fabryki Wyrobów Eternitowych w Lublinie postanowili ku czci Generalissimusa Stalina wykonać produkcję eternitu w 165%. Tymczasem dzięki wydajnej pracy robotników wykonano 182% normy, czyli dodatkowe zobowiązania przekroczono o 17%.

WIĘCEJ WYKONAŁA RÓWNIEŻ HUTA SZKŁA ,,TATARY”. Podobnie było również i w Hucie Szkła „Tatary” w Lublinie. Pracownicy zobowiązali się przekroczyć dzienny plan produkcji butelek o 8%, czyli, wykonać 108%
Wykonali natomiast w ciągu dnia 117% normalnego planu dziennego.

BUCZKOWCY OSIĄGNĘLI WYSOKIE PRZEKROCZENIE NORM. W Fabryce Obuwia im. Mariana Buczka do udziału w Dniu Pracy Stalinowskiej przystąpiły 133 osoby. Przeciętnie uzyskano po 120—130% dziennej normy. Zarówno w pracy indywidualnej jak i zbiorowej w wielu w ypadkach poważnie przekroczono podjęte zobowiązania.

WARTOŚĆ 600 000 ZŁ. POSIADAŁY WYROBY SPÓŁDZIELNI PRACY „PRZYSZŁOŚĆ”. W Dniu Pracy Stalinowskiej Spółdzielnia Pracy „Przyszłość” w Lublinie wyprodukowała dodatkowo 100 par obuwia, co przedstawia wartość 600.000 zł. W ten sposób ,.Przyszłość” wykonała swoje zobowiązania, jakie podjęte zostały z okazji 70 rocznicy urodzin Generalissimusa Stalina.

77,14% PONAD NORMĘ OSIĄGNIĘTO W BROWARACH LUBELSKICH. Pracownicy browarów lubelskich przystąpili do realizacji swoich zobowiązań również z wielką energią. Dzięki temu w dniu 20. XII. w browarach przekroczono plan produkcji dziennej o 77,14% czyli osiągnięto 177,14% normy.

FABRYKA WAG MIAŁA TAKŻE PIĘKNE OSIĄGNIĘCIA. Z zapałem pracowali również robotnicy Państwowej Fabryki Wag Uchylnych „Caudr“. Przeciętnie osiągnięto tam przekroczenie norm dziennych o 30— 40%.

DROŻDŻOWNIA I GORZELNIA PRZEKROCZYŁY PLAN MIESIĘCZNY. W Drożdżowni i Gorzelni Lublin plan miesięczny do dnia 19 XII. br. wykonano w 93,57%. W Dniu Pracy Stalinowskiej, dzięki wzmożonemu wysiłkowi załogi, osiągnięto nie tylko wykonanie planu miesięcznego, ale go nawet przekroczono, uzyskując 102,66%.

Punkt centralny

Punktem centralnym uroczystości obchodu 70 rocznicy urodzin Generalissimusa Stalina w Lublinie była uroczysta Akademia w Teatrze Państwowym, na którą przybyły tysięczne rzesze robotników i inteligencji pracującej.

Po zagajeniu akademii przez I sekretarza KM PZPR tow. Szymańskiego i powołaniu do prezydium czołowych działaczy klasy robotniczej oraz przodowników pracy, obszerny referat o Józefie Stalinie jako 'wielkim wodzu i nauczycielu mas pracujących całego Świata wygłosił I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR tow. Stanisław Łapot. Przemówienie tow. Łapota było wielokrotnie przerywane burzliwymi oklaskami i okrzykami na cześć
Wielkiego Stalina, które po ostatnich słowach mówcy przybrały charakter żywiołowej manifestacji.n

W bogatej części artystycznej, organizowanej przez „Artos’ wzięły udział najlepsze świetlicowe zespoły robotnicze i szkolne, chór Związku Śpiewaczego i orkiestra Filharmonii.

Uroczystości w Hucie Szkła „Tatary”

Załogi huty, fabryki łańcuchów „Karwina-Trzyniec” i „Karbacidu” oraz pracownicy zatrudnieni przy budowie bazy
lniarskiej zebrały się w świetlicy Państwowej Huty Szkła „Tatary” . Referat II sekretarza KW PZPR tow. Gabary o życiu Wodza i Nauczyciela Mas Pracujących całego świata — Towarzysza Stalina został przyjęty potężną manifestacją serdecznych uczuć.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Liceum Pedagogicznego z bogatym programem pieśni i recytacji, oraz zespól Powszechnego Uniwersytetu Związków Zawodowych, który odegrał obrazek sceniczny Majakowskiego pt. „Stalin w Carycynie” oraz wykonał szereg deklamacji solowych, zbiorowych i pieśni związanych z osobą Generalissimusa Stalina.

Nowe placówki w Lublinie

Urodziny Stalina były doskonałym momentem na otwieranie nowych placówek dla masy pracującej. W ramach zobowiązań podjętych dla uczczenia 70-tej rocznicy urodzin Generalissimusa Stalina zostały oddane do użytku mieszkańców Lublina punkty handlu uspołecznionego, dawno oczekiwany Bar Mleczny CSMJ i 3 sklepy mięsne (w tym jeden wzorcowy) Lubelskiej Ekspozytury Dyrekcji Dystrybucji Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego.

Mieszczący się w budynku przy ul. Krakowskim Przedmieściu 29, a więc w centrum miasta i w najbliższym sąsiedztwie UMCS, Bar Mleczny wypełniał lukę w sieci placówek zbiorowego żywienia. Z kolei wzorcowy sklep mięsny przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 był wyposażony w specjalną chłodnię oraz lady ochładzane elektrycznością i mógł dziennie rozprowadzić do 6 ton wyrobów mięsa. Pozostałe 2 sklepy mięsne zostały
otwarte przy ul. Pawiej i Kunickiego.

Źródło:

Sztandar Ludu, 1949 nr 352, [http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=26178&from=publication – dostęp wrzesień 2021]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *