Gimnazjum Wacławy Arciszowej

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W 1912 roku Wacława Arciszowa otrzymała pozwolenie na otworzenie Szkoły z językiem wykładowym polskim. Szkoła składała się początkowo z 3 klas i dopiero w 1918 roku otrzymała od władz polskich koncesję na ki. VII i VIII. W 1921 roku założono przy tej szkole pierwsze w Lublinie Koło Rodziców.

Z początkiem roku szkolnego 1933 — 1934 powstała przy gimnazjum 6-klasowa szkoła powszechna z prawami szkół powszechnych państwowych. Szkołę tę zlikwidowano w 1936 roku na skutek wzrostu gimnazjum.

W 1935 roku nadano gimnazjum pełne prawa szkół państwowych, w roku zaś 1936 gimnazjum przekształcono w gimnazjum i liceum (biurokracyjne) o 2 wydziałach: humanistycznym i przyrodniczo-geograficznym.

W 1939 roku po zaaresztowaniu przez Niemców nauczycieli z dyrektor Krzyżanowskim (który zginął rozstrzelany) na czele,
szkołę zamknięto. Ze względu na to, przerzedzone grono pedagogiczne nie mogło prowadzić ośrodku tajnego nauczania, a jedynie komplety.

W 1940 roku Niemcy pozwolili na otwarcie Szkoły Handlowej, która chroniła uczennice przed wywiezieniem na roboty. Przy tej placówce oświatowej utworzono tzw. „klasę przygotowawczą”, w której przerabiano materiał gimnazjum ogólnokształcącego. Na jesień: 1943 roku Niemcy zażądali wydania 19%, uczennic celem wywiezienia ich na roboty, od czego jednak udało się uzyskać zwolnienie. W lutym 1944 roku okupanci zamknęli szkołę, gdy w jej lokalu planowali otworzyć szkołę niemiecką. Uczennic Szkoły Handlowej nie wolno było przyjmować do innych szkól zawodowych.

W momencie zlikwidowania szkoły udało po wielkich trudach ocalić bibliotekę i pomoce naukowe, które zamurowane były od 1939 roku w jednej z klas. Podczas okupacji zginęły 4 osoby z grona pedagogicznego, 2 zaś przebywały
przez wszystkie łata wojny w obozach koncentracyjnych.

Szkoła początkowo zajmowała pomieszczenia w kamienicy przy ulicy Krakowskie Przedmieście 70 (na rogu ulicy Chopina). Już w 1916 roku pomieszczenia okazały się zbyt ciasne i latem właścicielka wynajęła sale w budynku przy ulicy Chopina 9. W szybkim czasie przeniesiono tam wszystkie sprzęty i pomoce naukowe. Jednakże nie trwało to długo. Budynek austro-węgierskie na kwatery dla wojska. Wacława Arciszowa wynajęła i wyremontowała lokal przy ulicy Radziwiłłowskiej 3. W 1932 r. szkoła Wacławy Arciszowej zajęła, zwolnione przez Państwowe Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, pomieszczenia przy ul. Kapucyńskiej 6 i tam pozostało do upaństwowienia w 1949 roku.

Źródło:

Gazeta Lubelska, 1947 nr 65 [https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/36306/edition/36326/content? – dostęp listopad 2022]

https://www.lo4.lublin.eu/index.php/hisztoria-szkoly

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *