Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Sadurkach

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Drewniany dworzec kolejowy w Sadurkach w powiecie puławskim powstał w czasie budowy kolei nadwiślańskiej w 1877 roku. Był użytkowany do 1926 roku jako stacja o nazwie „Nałęczów”.

Sadurki to wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Nałęczów. Historycznie położone są w Małopolsce, w ziemi lubelskiej. Przez Sadurki przebiega droga wojewódzka nr 830, która krzyżuje się tu z drogami wojewódzkimi nr 827 i nr 860.

Pierwsza wzmianka historyczna o Sadurkach pochodzi z XIV wieku. W 1359 roku król Kazimierz Wielki przywilejem wystawionym w Kazimierzu nad Wisłą nadał wieś Kierz, którą obejmowało starostwo kazimierskie rycerzowi z Mazowsza Zadurce (Sadurce). Stąd nazwa Sadurki. W XVI wieku Samborzeccy, którzy wcześniej nabyli Bochotnicę, wykupywali gospodarstwa drobnej szlachty i wieś przeszła w ich posiadanie.

Ważnym wydarzeniem dla Sadurek była budowa i oddanie do użytku 17 sierpnia 1877 roku Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, łączącej Kowel na Ukrainie z Mławą w Prusach Zachodnich. Kolej Nadwiślańska liczyła łącznie 475 km i miała 24 stacje. Jedną z nich była zlokalizowana w Sadurkach „Stacja Nałęczów”, która nosiła tę nazwę aż do 1926 roku.

Była to kolej w standardzie rosyjskim, strategiczna, ponieważ łączyła najważniejsze twierdze rosyjskie w Królestwie Polskim: Warszawę, Nowogieorgijewsk (Modlin) i Iwanogród (Dęblin). Umożliwiała szybki transport wojska, amunicji i sprzętu.

W pierwszym etapie budowy stacji, w latach 1875-77, powstał budynek dworca kolejowego. Twórca projektu pozostaje nieznany. Drewniana bryła budynku zachowała się do dziś bez większych zmian. Z pierwotnego wyposażenia w poczekalni zachowały się deskowa boazeria, kasetonowy strop oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Wybudowano także inne obiekty, takie jak perony, bagażownię, piwnice, lodownię, hydrant, ustępy, dom mieszkalny i wieżę ciśnień. Wieża ciśnień ma dolną kondygnację murowaną, zwieńczoną wydatnym, profilowanym gzymsem. Na szczególną uwagę zasługują żeliwne, ażurowe schody, pokryte dekoracją w kształcie uschniętej wici roślinnej. W tym miejscu pociągi zaopatrywały się w wodę na trasie Dęblin-Lublin. Wieża pełniła swoją funkcję do czasu wprowadzenia trakcji elektrycznej.

Budynek dworca i wieża ciśnień są wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

W pobliżu tego dworca znajduje się również zabytkowy budynek bagażowni.

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *