1914 – wówczas to Krakowskie Przedmieście 45 – od 1907 roku własność Lubelskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu; Magazyn Wyrobów Żelaznych i Narzędzi, Noży, Lamp – E. Stankiewicz. Ziemia Lubelska 1914 nr 1.

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer

Krakowskie Przedmieście 43