1914 – Fabryka asfaltu i tektury, A. Borowski. Ziemia Lubelska 1914 nr 11.

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer

Przemysłowa 7