W 1911 roku znajdowała się tutaj sala do jazdy na wrotkach (otworzona 28.X.1911 roku przez angielskich instruktorów). Po przejęciu jej przez p. Kazanowskiego we wrześniu 1912 otworzono tu kino „Oaza”.

Dawne kino Oaza, Corso – w czasie robienia tego zdjęcia Kino Niemieckie, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 2-11277

Jednakże najbardziej znaną wizytówką tego miejsca było zniszczone w 1944 roku kino „Corso”.  Miało ono trzy rodzaje miejsc: I, II i III kategorii. Najlepsze z nich miały poduszkowe obicia. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie tutaj po raz pierwszy pokazano film kolorowy. Były tam już też filmy trójwymiarowe. Widzowie przy wejściu na salę wraz z biletami otrzymywali  czerwono-zielone okulary, które nakładali w odpowiednich momentach filmu.

Więcej o kinie Corso:

Najsłynniejsze w międzywojniu – kino “Corso”

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer

Radziwiłłowska 3