Budynek dawnej szkoły, zbudowanej między innymi dzięki ofiarności mieszkańców Głuska w 1928 roku. Budowa nie była finansowana z funduszy zewnętrznych. Szkołę zaprojektował w 1926 roku znany lubelski architekt – Bogdana Kelles-Krauze.

Placówkę ukończono w 1928 roku. Pochłonęła ona w sumie ok. 60 tys. złotych. Dużą część funduszy na ten cel przekazał ówczesny właściciel Abramowic – Henryk Sachs.

Pierwsze miesiące szkoły w Głusku (1928)…

Dzisiaj w tym budynku funkcjonuje Przedszkole nr 83.

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer

Zdrowa 1