Zamawiaczka z okolic Lublina.

Nasza redakcja natrafiła na ślad znachorki w jednym z numerów „Wisły”.

Pierwszy wyścig benzynowy biegł przez Lublin

Wiadomość taką w 1914 roku podał „Tygodnik Ilustrowany”, zamieszczając dwa zdjęcia z połowy trasy.

Trudne początki Teatru Zimowego

Już w tym miesiącu zwykliśmy pisać o nowym przybytku sztuki teatralnej, który przy ulicy Namiestnikowskiej, a dziś Narutowicza swoje mury otworzył w 1886 roku.

Tradycje świąteczne wieków ubiegłych

W Lublinie jak i w innych miejscach kraju naszego przed okresem świątecznym w kościołach msze Roratne odbywały się poranne.

Notatka powstańcza: Organizacja szpitali w Lublinie na przełomie 1830 i 1831 roku

Przed wybuchem powstania listopadowego szpital wojskowy dla stacjonującego garnizonu znajdował się w jednym z budynków popijarskich (obecnie Narutowicza 2).

O wydarzeniach w Lublinie mówi Kronika klasztoru OO. Kapucynów lubelskich:

Dowiedziawszy się o tem, 11-go marca Kreutz powtórnie podstąpił pod Lublin.