Album Lubelskie na łamach prasy warszawskiej. Rok 1856.

Cytat przepisał pan Krzysztof Kuchciak.

Ostatnie dni czerwca…

Cytat przepisał pan Krzysztof Kuchciak. Wiadomości z Lublina w korespondencji Wincentego Dawida z 1 lipca 1857 roku (Gazeta Warszawska 1857 nr 188)

Album Lubelskie – Prospekt