Nie jest tajemnicą, że wiele obiektów pochodzących rodem z PRLu w naszym mieście budowanych było rękami młodych ludzi w ramach tzw. „dobrowolnych czynów społecznych”.

W 1941 roku Niemcy rabowali polskie kościoły. Łakomym kąskiem nazistów były sakralne dzwony, które następnie przetapiano na armaty.

Już w październiku 1944 roku Zamek Lubelski postanowiono przeznaczyć na cele kulturalno-oświatowe.

24 lipca 1957 roku przy ul. Piłsudskiego (wówczas Świerczewskiego) otwarto Park Ludowy.

Co roku 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

8 lipca wypada kolejna rocznica strajków, zorganizowanych przez zakłady zlokalizowane między innymi w naszym mieście.

Po zakończeniu działań wojennych, stan budynków Miejskich Wodociągów i Kanalizacji nie uległ większemu zniszczeniu.

Dopiero ok. 1948 roku rozpoczęto planowanie nowych inwestycji miejskich w zakresie budownictwa.

Jeszcze na początku lat 60′ samotnie biegła tamtędy ulica Kalinowszczyzna, wzdłuż której stały stare wiejskie zabudowania.

Od końca drugiego światowego konfliktu zbrojnego Lublin podjął trud odbudowy zniszczeń.

Nie dalej jak tydzień temu pisałem o przedwojennych początkach Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

Nie dalej jak w marcu 1975 roku do gmachów dzisiejszej Politechniki Lubelskiej (wówczas Wyższej Szkoły Inżynierskiej – WSInż) wprowadziła się jednostka ORMO. 

Na październikowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej (1944) podjęto wspaniałomyślną decyzję.

W październiku 1944 roku, po 5 letniej przerwie wywołanej okupacją niemiecką lubelska cukrownia rozpoczynała kampanię cukrowniczą.

W styczniu 1962 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) podjęło decyzję o budowie osiedla Kalinowszczyzna.

Wybuchł w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych 1960 roku.

3 lipca 1949 roku po całym Lublinie, jak i jego okolicach rozległa się wieść o cudzie w Katedrze, jakoby na obrazie Matki Boskiej miały pojawić się łzy rzęsiste.

W 1969 roku przy Miejskim Oddziale PTTK powstał prawdopodobnie pierwszy w Polsce Klub Turystyki Podwodnej MURENA.

13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny na terenie naszego miasta jak i kraju.

Poniższe fotografie z przełomu lat 60 i 70. odnalazłem na jednym z portali społecznościowych.