Bolesław Michoń – biografia

Niezmiernie nam miło jest państwa powiadomić, że redakcja nasza kontakt z rodziną pana Bolesława Michonia nawiązała za pośrednictwem społecznościowej strony Facebook.

Nieznane fotografie z wystawy rolniczej sporządzone w czasie obchodów X-lecia PRL

Pan Maciej Łukowski do naszej redakcji 5 nieznajomych nam zdjęć z wystawy rolniczej w Lublinie nadesłał. 

Stan Wojenny w redakcji Sztandaru Ludu

Jeszcze w czasie wojennej zawieruchy wydrukowano pierwszy numer Sztandaru Ludu.

Śladami lubelskich bocznic kolejowych

Patrząc na dzisiejszy plan Lublina widzimy 3 zasadnicze linie kolejowe, które przebiegają przez nasze miasto.