Fotorelacja z Lublina.

Ciekawym pismem międzywojnia był wspomniany już w tytule „Światowid: Ilustrowany Kurier Tygodniowy”.

Niezwykła fotografia z otwarcia Szkoły Talmudycznej w Lublinie.

W numerze 26 „Naszego Przeglądu Ilustrowanego” z 1930 roku znajduje się ciekawa fotografia z uroczystości otwarcia Szkoły Talmudycznej w Lublinie.

Ppor. Jan Sawańczuk – jeden z ostatnich żołnierzy Niepodległości na rok 1938.

Podporucznik Jan Sawańczuk urodził się we Lwowie w 1845 roku.

Odkrywka wystawy koni dotycząca z lipca 1939

Niezmiernie miło jest nam Państwa powiadomić, że redakcja nasza na kolejną odkrywkę z historii naszego miasta napotkała.

Na obchód 95tej rocznicy powstania KUL

W tym miesiącu obchodzimy obchód 95-tej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Organizacja samorządu miejskiego w latach 1918 – 1939.

Po upadku powstania styczniowego wszystkie miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione samorządu miejskiego.