Księgarnia Kazimierza Kotlarskiego

Księgarnia Kazimierza Kotlarskiego została założona w 1916 roku. Od tamtej pory rozwijała się dość powoli. Sprzedawała podręczniki szkolne, bruliony, farby, cyrkle, ołówki i tym podobne rzeczy.

Pogotowie Ratunkowe w Lublinie do 1938 roku

W 16 marca 1917 roku powstało Towarzystwo „Pogotowie Ratunkowe w Lublinie” z inicjatywy majora Mariana Burzmińskiego, Polaka, Komisarza Rządowego władz austriackich. Siedzibą nowo-powstałej instytucji był Magistrat Miasta.

Skarb na Czubach

Wtedy to jeszcze nie były Czuby, lecz wieś Rury Bonifraterskie. Jeden z jej gospodarzy – Jan Powerski –  nieopodal torów (dziś mogło to być osiedle Widok) – odnalazł w 1928 roku drewniane naczynie w formie małej beczki.

Uniwersytet Powszechny im. Stefana Żeromskiego

Uniwersytet Powszechny im. Stefana Żeromskiego został powołany przez Zarząd Miejski 20 listopada 1935 roku.

Lubelska Wytwórnia Części Lotniczych W. Stelmaszyk

W 1932 roku w naszym mieście powstała Lubelska Wytwórnia Części Lotniczych p. Władysława Stelmaszyka.

Drzewa Wolności na Placu Litewskim

19 marca 1920 roku w Lublinie odbyły się specjalne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.