Tuż po odzyskaniu niepodległości dochodziło  do formowania się nowych granic II Rzeczpospolitej. 

Już od zarania dziejów mieszkańcy naszego miasta łączyli się w organizacje, skupiające w sobie ludzi jednego zawodu (tzw. cechy).

Jak donosiła w swoim czasie „Ziemia Lubelska” 17 maja 1925 roku odbył się wiec w Zemborzycach, na którym zebrała się tamtejsza ludność.

Fotografie wykonał Ludwik Hartwig w 1925 roku do 10 numeru „Przeglądu Lubelsko-Kresowego”.

Pan Teofil J. zamieszkujący w jednym z domów na placu Bychawskim był sobie od urodzenia człekiem o wesołym usposobieniu.

Powstanie komunikacji autobusowej w Lublinie datuje się na rok 1914 i przypada inicjatywie prywatnej.

Niegdyś na naszym placu Litewskim stał sobór, który powstał w 1891-ym roku

Naszym oczom ukazał się niepowtarzalny numer „Tygodnika Ilustrowanego”, w którym to zamieszczono zdjęcia z dawnego Archiwum Państwowego przy ul. Namiestnikowskiej (Narutowicza –przyp.).

Na gruncie lubelskim, w ciągu dwóch lat do pierwszego rzędu zakładów graficznych wysunęła się Drukarnia „Sztuka”, mieszcząca się przy ul. Kościuszki Nr. 8.

„Włościanie ze Śwdzika (red. – Świdnika), jako też ze wsi Wólka pod Lublinem, przywieźli do Lublina ochotników do wojska, dezerterów z poblizkich okolic, oddali władzom i ofiarowali konie, oraz artykuły spożywcze na rzecz armii.

Jak donosiła prasa, a w szczególności „Ilustrowany Kuryer Codzienny” i „Kurier Wileński”, Marszałek Józef Piłsudski 9 sierpnia 1924 roku nasz gród odwiedził.

Donosi o tym Ilustrowany Kuryer Codzienny, który dziś za pośrednictwem nowych technologii w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej się znajduje.

Do rąk naszych trafiła bardzo ciekawa publikacja, dotycząca budowy Domu Żołnierza.

Ciekawym pismem międzywojnia był wspomniany już w tytule „Światowid: Ilustrowany Kurier Tygodniowy”.

W numerze 26 „Naszego Przeglądu Ilustrowanego” z 1930 roku znajduje się ciekawa fotografia z uroczystości otwarcia Szkoły Talmudycznej w Lublinie.

Podporucznik Jan Sawańczuk urodził się we Lwowie w 1845 roku.

Niezmiernie miło jest nam Państwa powiadomić, że redakcja nasza na kolejną odkrywkę z historii naszego miasta napotkała.

W tym miesiącu obchodzimy obchód 95-tej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po upadku powstania styczniowego wszystkie miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione samorządu miejskiego.