Organizacja samorządu miejskiego w latach 1918 – 1939.

Po upadku powstania styczniowego wszystkie miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione samorządu miejskiego.