Dzisiaj jest tutaj plac, który często jest miejscem spotkań „pod PDTem”, a w głębi stoi budynek dawnego Powszechnego Domu Towarowego. Hotel Wiktoria istniał obok kościoła św. Piotra i Pawła do pierwszych lat po II wojnie światowej.

Kaplica Świętej Trójcy jest najcenniejszym zabytkiem sztuki średniowiecznej w Lublinie. Źródła pisane po raz pierwszy wspominają o niej w 1326 roku.

16 lipca 1923 roku miasto nasze było świadkiem ogromnego pożaru w Śródmieściu.

Za panowania Kazimierza Wielkiego nastąpił dość gwałtowny wzrost liczby ludności w ówczesnych granicach naszego miasta. W związku z tym wzrosła również liczba ubogich i chorych.

Nasze miasto od wielu lat walczy ze sklepową pstrokacizną.

24 lipca 1957 roku przy ul. Piłsudskiego (wówczas Świerczewskiego) otwarto Park Ludowy.