Kaplica Świętej Trójcy jest najcenniejszym zabytkiem sztuki średniowiecznej w Lublinie. Źródła pisane po raz pierwszy wspominają o niej w 1326 roku.

16 lipca 1923 roku miasto nasze było świadkiem ogromnego pożaru w Śródmieściu.

Za panowania Kazimierza Wielkiego nastąpił dość gwałtowny wzrost liczby ludności w ówczesnych granicach naszego miasta. W związku z tym wzrosła również liczba ubogich i chorych.

Nasze miasto od wielu lat walczy ze sklepową pstrokacizną.

24 lipca 1957 roku przy ul. Piłsudskiego (wówczas Świerczewskiego) otwarto Park Ludowy.

W 1961 roku prowadzono prace rozbiórkowe na jednej z parceli przy ulicy Olejnej 6.