Dopiero ok. 1948 roku rozpoczęto planowanie nowych inwestycji miejskich w zakresie budownictwa.

Od końca drugiego światowego konfliktu zbrojnego Lublin podjął trud odbudowy zniszczeń.

Mija już 3 lata, od kiedy z krajobrazu naszego miasta zniknęło kino „Kosmos”.

Historia tego miejsca rozpoczyna się w roku 1582, kiedy do Lublina przybyli jezuici.

W ostatnim czasie niepokojące dochodzą do nas sygnały o polityce naszego Magistratu.

W 1913 roku, przy ul. Krakowskie Przedmieście 49, założono lecznicę dla zamożniejszych sfer miasta.