O atmosferze w rosyjskiej szkole pisze Roman Ślaski: Gimnazjum Lubelskie i jego uczniowie od 1900 do 1905 roku.

W 1925 roku na łamach „Głosu Lubelskiego” ukazał się artykuł Romana Ślaskiego (prezydenta miasta w roku 1939 – przyp. red.), w którym wspomina naukę w Gimnazjum Lubelskim w czasie okupacji rosyjskiej.

Sławni lubelscy lekarze z przełomu XVI i XVII wieku

Jedną z najlepiej wykształconych grup społecznych w epoce renesansu byli lekarze. 

Ppor. Jan Sawańczuk – jeden z ostatnich żołnierzy Niepodległości na rok 1938.

Podporucznik Jan Sawańczuk urodził się we Lwowie w 1845 roku.

Bolesław Michoń – biografia

Niezmiernie nam miło jest państwa powiadomić, że redakcja nasza kontakt z rodziną pana Bolesława Michonia nawiązała za pośrednictwem społecznościowej strony Facebook.

13 września

„Kurier Poranny” 13 września 1939 roku. Śmierć Czechowicza „W czasie ostatniego gwałtownego nalotu lotników niemieckich na Lublin zginął pod gruzami jednego z domów najwybitniejszy poeta ziemi lubelskiej Józef Czechowicz. Cześć jego pamięci.”

Adam Lerue

Adam Lerue był rysownikiem, akwarelistą, malował obrazy olejne  i wykonywał ilustracje do książek.