Był tak popularny, że jego nazwisko pojawiło się wśród piątki najpopularniejszych ludzi Lublina w plebiscycie Kuriera Lubelskiego.

W 1925 roku na łamach „Głosu Lubelskiego” ukazał się artykuł Romana Ślaskiego (prezydenta miasta w roku 1939 – przyp. red.), w którym wspomina naukę w Gimnazjum Lubelskim w czasie okupacji rosyjskiej.

Jedną z najlepiej wykształconych grup społecznych w epoce renesansu byli lekarze. 

Podporucznik Jan Sawańczuk urodził się we Lwowie w 1845 roku.

Niezmiernie nam miło jest państwa powiadomić, że redakcja nasza kontakt z rodziną pana Bolesława Michonia nawiązała za pośrednictwem społecznościowej strony Facebook.

„Kurier Poranny” 13 września 1939 roku. Śmierć Czechowicza „W czasie ostatniego gwałtownego nalotu lotników niemieckich na Lublin zginął pod gruzami jednego z domów najwybitniejszy poeta ziemi lubelskiej Józef Czechowicz. Cześć jego pamięci.”