W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości władze miejskie nie podejmowały się uruchomienia komunikacji autobusowej ze względu na trudności gospodarcze oraz z uwagi na czynione od roku 1919 starania w sprawie budowy tramwajów elektrycznych.

40 lat popularna wśród mieszkańców Wrotkowa „szóstka” każdego poranka dojeżdża do dzielnicy.

W 1932 roku w naszym mieście powstała Lubelska Wytwórnia Części Lotniczych p. Władysława Stelmaszyka.

Nie jest tajemnicą, że wiele obiektów pochodzących rodem z PRLu w naszym mieście budowanych było rękami młodych ludzi w ramach tzw. „dobrowolnych czynów społecznych”.

Spółdzielczość mieszkaniowa w Lublinie rozwijała się dopiero po I wojnie światowej.

Lublin posiadał wodociąg od 1899 roku. Wcześniej mieszkańcy miasta czerpali wodę ze studzien, których w szczytowym momencie było 90.