Od końca drugiego światowego konfliktu zbrojnego podjęto trud odbudowy zniszczeń. W tym celu na posiedzeniu MRN powołano Komitet Odbudowy i Rozbudowy Lublina.

Początkowo miał być ukończony w ciągu 6 miesięcy, jednakże jego budowa przedłużyła się o następne pół roku.

Już od zarania dziejów mieszkańcy naszego miasta łączyli się w organizacje, skupiające w sobie ludzi jednego zawodu (tzw. cechy).

W 1954 roku nadal dokonywała się modernizacja Starego Miasta.

Powstanie komunikacji autobusowej w Lublinie datuje się na rok 1914 i przypada inicjatywie prywatnej.

Niegdyś na naszym placu Litewskim stał sobór, który powstał w 1891-ym roku

Do rąk naszych trafiła bardzo ciekawa publikacja, dotycząca budowy Domu Żołnierza.

Niezmiernie miło jest nam Państwa powiadomić, że redakcja nasza na kolejną odkrywkę z historii naszego miasta napotkała.

Patrząc na dzisiejszy plan Lublina widzimy 3 zasadnicze linie kolejowe, które przebiegają przez nasze miasto.