Warszawa budowała naszą Starówkę

W 1954 roku nadal dokonywała się modernizacja Starego Miasta.

Blaski i cienie komunikacji miejskiej w latach 1914 – 1939. Przyczynek.

Powstanie komunikacji autobusowej w Lublinie datuje się na rok 1914 i przypada inicjatywie prywatnej.

O rozbiórce soboru

Niegdyś na naszym placu Litewskim stał sobór, który powstał w 1891-ym roku

Jak budowano Dom Żołnierza?

Do rąk naszych trafiła bardzo ciekawa publikacja, dotycząca budowy Domu Żołnierza.

Odkrywka wystawy koni dotycząca z lipca 1939

Niezmiernie miło jest nam Państwa powiadomić, że redakcja nasza na kolejną odkrywkę z historii naszego miasta napotkała.

Śladami lubelskich bocznic kolejowych

Patrząc na dzisiejszy plan Lublina widzimy 3 zasadnicze linie kolejowe, które przebiegają przez nasze miasto.