Najsłynniejsze w międzywojniu – kino „Corso”

Przy Radziwiłłowskiej 3 do 1944 roku stał budynek, w którym mieściła się najsłynniejsza sala kinowa w Lublinie.

Loże Masońskie Lublina

Na pierwszą ćwierć XIX wieku przypada powstanie w Lublinie ruchu wolnomularskiego.

O drukarni „Popularna” w czasie okupacji

Pojawiły się nowe informacje dotyczące drukarni „Popularna” na Żmigrodzie.

Największy dzwon w mieście

Odgłosy dzwonów są nieodzownym elementem życia wielu społeczności ludzkich.

Wspaniałe decyzje władz w cieniu tragedii więźniów

Na październikowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej (1944) podjęto wspaniałomyślną decyzję.

Gdyby nie Lublin… – o uratowaniu dzieł Jana Matejki

Jaki byłby nasz frasunek, gdybyśmy dziś nie mogli oglądać Bitwy pod Grunwaldem i Kazań Skargi w Muzeum Narodowym w Warszawie?