Ściany kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej przy obecnej ulicy Narutowicza były ozdobione malowidłami. 

Przy Radziwiłłowskiej 3 do 1944 roku stał budynek, w którym mieściła się najsłynniejsza sala kinowa w Lublinie.

Na pierwszą ćwierć XIX wieku przypada powstanie w Lublinie ruchu wolnomularskiego.

Pojawiły się nowe informacje dotyczące drukarni „Popularna” na Żmigrodzie.

Odgłosy dzwonów są nieodzownym elementem życia wielu społeczności ludzkich.

Na październikowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej (1944) podjęto wspaniałomyślną decyzję.