Jaki byłby nasz frasunek, gdybyśmy dziś nie mogli oglądać Bitwy pod Grunwaldem i Kazań Skargi w Muzeum Narodowym w Warszawie?

Budowa lubelskiego klasztoru, czwartego budynku zakonu kapucynów w Polsce (tuż po Warszawie, Krakowie i Lwowie), miała miejsce w latach 1726-1733 z inicjatywy marszałka wielkiego litewskiego, księcia Pawła Karola Sanguszko i jego małżonki Marianny z Lubomirskich.

Naszym oczom ukazał się niepowtarzalny numer „Tygodnika Ilustrowanego”, w którym to zamieszczono zdjęcia z dawnego Archiwum Państwowego przy ul. Namiestnikowskiej (Narutowicza –przyp.).

Na gruncie lubelskim, w ciągu dwóch lat do pierwszego rzędu zakładów graficznych wysunęła się Drukarnia „Sztuka”, mieszcząca się przy ul. Kościuszki Nr. 8.

Przeszło dwa miesiące temu pisaliśmy o tym jak to Teatr Zimowy powstawał

Donosi o tym Ilustrowany Kuryer Codzienny, który dziś za pośrednictwem nowych technologii w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej się znajduje.