Trudne początki Teatru Zimowego

Już w tym miesiącu zwykliśmy pisać o nowym przybytku sztuki teatralnej, który przy ulicy Namiestnikowskiej, a dziś Narutowicza swoje mury otworzył w 1886 roku.

Lubelskich Jezuitów kalendarze

Lubelscy jezuici swoje kalendarze drukowali w latach 1740-1763.

Album Lubelskie na łamach prasy warszawskiej. Rok 1856.

Cytat przepisał pan Krzysztof Kuchciak.

Album Lubelskie – Prospekt