W październiku 1928 roku utworzono Szkołę Budownictwa. Początkowo mieściła się przy ulicy Leszczyńskiego 11.

Już w październiku 1944 roku Zamek Lubelski postanowiono przeznaczyć na cele kulturalno-oświatowe.

Budynek dzisiejszego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kunickiego przechodził różne koleje losu.

Historia Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego sięga 1907 roku.

Początek roku szkolnego 1960 obfitował w ważne wydarzenia w naszym mieście. 

Przy ulicy Bernardyńskiej, od lat stoi wyróżniający się budynek dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów.