Dnia 27 lutego 1941 roku nastąpiło w Lublinie otwarcie męskiej szkoły mechanicznej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 55.

Długo trwały przymiarki, aby na nowo-utworzonym miasteczku akademickim powstała biblioteka, dzięki której studenci mogliby kształcić się na odpowiednim poziomie.

W tym miesiącu obchodzimy obchód 95-tej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.