Był sobie baobab… na placu.

23 maja dla Lublina niewątpliwie był dniem smutnym. Licząca ponad 100 lat topola czarna z placu Litewskiego zakończyła swój żywot pod warkotem pił mechanicznych.

Drzewa Wolności na Placu Litewskim

19 marca 1920 roku w Lublinie odbyły się specjalne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jan Długosz na Zamku Lubelskim

Istnieje domniemanie, że słynny kronikarz polski Jan Długosz przebywał wraz z synami Kazimierza Jagiellończyka w murach Zamku Lubelskiego w latach 1473 – 1476.

Powódź w Lublinie – 1922

26 lutego 1922 roku Bystrzyca wylała ze swojego koryta.

Jedyne takie… Święto Wojska Polskiego

Co roku 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

#Lipiec1980 w Lublinie – Oni strajkowali…

8 lipca wypada kolejna rocznica strajków, zorganizowanych przez zakłady zlokalizowane między innymi w naszym mieście.