Błonia znajdujące się pod Zamkiem są od wieków częścią Lublina.